Solotek | Starta ett solotek & solarium

Solotek & Solarium No Comments »

Solotek och solarium. Starta ett solotek, vad bör man tänka på då? Här är några punkter som man måste ta ställning till:

1. Verksamhet där solarier upplåts till allmänheten ska anmälas till kommunen.
2. Solarierna måste vara av UV-typ 3.
3. Skyddsglasögon ska alltid finnas för alla som använder solariet.
4. Information om lämplig soltid ska finnas anslagen intill solariet.
5. Dubbla tidur krävs, ett som kan ställas in på lämplig soltid och ett som slår av strömmen inom 60 minuter.
7. SSI:s affisch med solråd ska finnas anslagen intill eller på varje solarium.
8. I varje solotek & solarium ska vara avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.

Observera att alla solarier som säljs ska uppfylla de strålskyddskrav som finns i standarden (SS EN 60 335-2-27, Utgåva 4, 1997). Bland annat innebär detta att solariet ska vara märkt med UV-typ och originalrör och att exponeringsschema ska ingå i bruksanvisningen. Om ditt solarium saknar något av detta, kontakta din leverantör.

Källan till denna artikel är från Statens strålskyddsinstitut. Allt om solarium och solotek

Hyra Solarier

Hyra solarier 2 Comments »

Hyr solarium. Välj de solariemodeller du tror ger mest kunder till ditt solotek. Det är ett smidigt alternativ till att erbjuda möjligheten att sola på jobbet eller till medlemmarna i föreningen. Att hyra är dessutom bekvämt. Läs mer om det här!

Solarium hygien

Hygieniska krav på solarier, Solarium hygien No Comments »

Hygieniska krav på solarier. Efter varje kund skall liggskivor rengöras och desinficeras. Det bör finnas engångspapper och decinfektionsvätska för rengöring i alla solbås. Det skall finnas tillgång till ögonskydd. Ögonskydden bör decinficeras efter varje användning i solariet. Det skall finnas anslag med hygien- och skyddsanvisningar och information om solningens effekter i direkt anslutning till solariebäddarna. Det skall finnas fria ytor på tre sidor om solariesängen för att möjliggöra rengöring och inspektion. Innehavaren skall regelbundet kontrollera liggskivor för att kunna byta ut trasiga och spruckna sådana. Solariet skall vara försett med extra tidur som slår av nätspänningen till solariet inom högst 60 minuter. Skyddskiva skall finnas för överdelen av solariet. Dels för att undvika skador som kan uppstå vid beröring av lysrören men också för att förhindra att strålningen från rören blir för hög.

Solskyddsfaktor

Solskydd No Comments »

Solskydd och solskyddsfaktor. Användningen av solskyddsmedel ökar ständigt och används inte bara för att förhindra akuta ”brännskador” av solen utan i en allt större utsträckning för att motverka solskador på lång sikt. Kläder är ett utmärkt solskydd. En helt vanlig vit skjorta motsvarar en solskyddsfaktor på c:a 7. Jeans ger ett totalt solskydd. Solskyddsfaktorn talar om hur många gånger längre tid man kan vistas i solen utan att bli bränd i jämförelse med helt oskyddad exponering. Vattenresistenta solskyddsmedel sitter kvar upp till 40 minuter i vattnet och vattenfasta sitter kvar upp till 80 minuter i vattnet.

Vi vet att solens strålar inte bara är nyttiga utan också kan förorsaka vissa problem och skador i huden. Du gör alltså klokt i att ta det lite försiktigt, särskilt de första solskensdagarna på året!

Är det bra att sola solarium?

solarium solning No Comments »

Det är vetenskapligt bevisat att solbadande har gynnsamma effekter på nervsystemet, ämnesomsättningen, hjärtat och blodcirkulationen samt på blodet och vår prestationsförmåga. Vitamin D3- som är en mycket viktig vitamin som bildas genom solens ultravioletta strålar. Under den mörka årstiden kan solning i solarium återställa eventuell brist på Vitaminet.

Är solarium solning farligt?

solarium solning No Comments »

Hudcancer är ett växande problem i Sverige, Varje år drabbas cirka 30 000 personer av någon form av hudcancer och cirka 400 dör. De vanligast formerna är skivepitelcancer, basalcellscancer. Men det finns inga medicinska studier som påvisar solariers cancerframkallande effekter, oavsett vad som stått och debatterats i media. Brännskador av solande – oavsett hur det sker – ger däremot ofta problem längre fram i livet. Ibland i form av olika cancertyper. Vissa farliga, andra ofarliga. Detta är alla parter är riktigt säkra på!

Det är inte annorlunda strålar i ett solarium än de som kommer från solen. Det är UVA- och UVB-strålar i båda fallen. Förhållandet är dock lite annorlunda. Rören i ett solarium har mindre UVB och mer UVA-strålar. Detta för att den solande ska lida mindre risk att bränna sig och ha en större chans at bli brun.

Varför blir man brun av sol?

brun av solen No Comments »

Solning. För att skydda kroppen mot UV-strålning bildar huden automatiskt ett brunt pigment när vi vistas i solen eller ett solarium. Om du har bra anlag för att bilda mycket skyddspigment, blir din hud brunare och brunare ju mer du utsätts för solens stålning. Brunhet är inte alltid ett tecken på hälsa utan visar bara att huden försvara sig då vi utsätts för solstrålarna från solen eller solotekens solarium.

Solarium solning

solarium solning 1 Comment »

Solarium solning. Att sola säkert i solarium är vad www.solariumsolning.se handlar om. Det är avslappnande, värmande och skönt. Solarier är varma och sköna och solning i solarium gör att man känner sig piggare. Solarier är väldigt populärt och solar man bara rimligt så är solariesolning inte farligare än vanligt soljlus, men solarium solning ger en ytligare solbränna än vad solens strålar gör.

Solarium-solning är på gång och solariumsidan ska byggas ut med bra solfakta och annat om solotek, solarier och solariesolning som är informativt. Välkommen till sola solarium, vi tackar för ditt besök!

Solarium

solarium No Comments »

Solarium och solariesolning är vad denna sidan handlar om – allt om solning i solarium och solotek. Att sola i solarium är inte säkrare än att solbada. Den ultravioletta strålningen verkar likadant var man än exponeras för solljus. Använd alltid skyddsglasögon. UV-strålningen i solarier är så stark att det inte räcker att blunda för att skydda ögonen.